skip to Main Content

Tillægsprocent

Tillægsprocent grænseværdier - folkepensionister uden arbejde

 • Indtægter, enlige
 • Indtægter, gifte/samlevende

Hvad er Tillægsprocent?

Folkepensionen kan suppleres med ekstra tillæg ved siden af grundbeløbet og pensionstillægget. Disse tillæg udgøres af helbredstillæg, ældrecheck, personligt tillæg og varmetillæg. For at være berettiget til disse tillæg skal man have en tillægsprocent der er større end nul. Tilskudsbeløbet på nævnte tillæg modsvarer nøjagtigt tillægsprocenten. Dvs. jo højere tillægsprocenten er, jo mere kan man få i tilskud. Tillægsprocenten udregnes ud fra ansøgers indkomst, og bortfalder ved indkomster på kr. 71.200 per år (enlige) og kr. 142.800 (par).

En tillægsprocent på 55 betyder f.eks., hvis man er berettiget til ældrecheck, at man kan modtage 55% af ældrecheckens beløb.

Vær opmærksom på:

 • Nævnte beløb i denne artikel er for 2018
 • Man får en tillægsprocent på 100, hvis man har en indtægt på under kr. 20.500 per år (enlige) og kr. 40.600 per år (par)
 • Man får en tillægsprocent på 0, hvis man har en indtægt på over kr. 71.200 per år (enlige) og kr. 142.800 (par)
 • Formue indgår ikke i beregningen af tillægsprocenten (men formuen indgår i beregningen af ældrecheck, helbredstillæg og personligt tillæg)
 • At indtægter inkluderer fx ATP, renteindtægter og ratepension. Samlevendes / ægtefælles indtægter skal medregnes
 • Folkepension indgår ikke i udregningen af indkomstgrundlaget

Tillægsprocent grænseværdier - folkepensionister med arbejde

 • Indtægter, enlige
 • Indtægter, gifte/samlevende

Statistik

Ved Danmarks Statistik benyttes variablen “PERTIL_PROCENT“ om tillægsprocenten.

Danmarks Statistik har et helt afsnit om sociale pensioner, men intet specifikt omkring tillægsprocenten.

Jura

Bestemmelser om tillægsprocenten er beskrevet i “Lov om social pension”, under punkt §14a stk. 6, §31 stk. 3, §56 stk. 2, §72 d stk 3.

Du kan finde “Lov om social pension” ved f.eks. retsinformation.dk eller socialjura.dk.

Om Tillægsprocenten

Det er tillægsprocenten der ligger til grund for beregning af de maksimale tilskud til

Alle pensionister får beregnet den personlige tillægsprocent af Udbetaling Danmark ud fra pensionistens og en evt. ægtefælles/samlevers samlede indtægter ud over social pension. Tillægsprocenten kan ændre sig i løbet af året, hvis fx indkomstgrundlag ændres, Tillægsprocent er altid angivet på pensionsmeddelelsen.

Har man en tillægsprocent på over 0, har man sandsynligvis ret til ovenstående tillæg.
Har man en tillægsprocent på 0, har man således ikke ret til tillæggene.
Er tillægsprocenten f.eks. 75, får man til gengæld maksimalt 75% af den ældrecheck, som man er berettiget til.
Dvs. jo højere tillægsprocenten er, jo mere kan man få i tilskud.

Bemærk at for at få helbredstillæg og ældrecheck må formuen maks. være under 86.000 kr. Ved varmetillæg er formuen uden betydning.

Sådan bliver tillægsprocenten udregnet

Udbetaling Danmark fastsætter løbende den personlige tillægsprocent, når de beregner pension.
Folkepension indgår ikke i udregningen af indkomstgrundlaget.

Ligeledes indgår de første kr. 60.000 om året fra personlig arbejdsindtægt heller ikke (før skat, og efter AM-bidrag er trukket). Der skal dog betales skat inkl. AM-bidrag af hele arbejdsindtægten.
Dvs. så længe den årlige arbejdsindtægt er under de 60.000 kr., påvirker arbejdsindtægten ikke den personlige tillægsprocent. Bemærk:

 • Personlig arbejdsindkomst dækker både almindeligt lønarbejde men også personlig virksomhed
 • Fradraget kan ikke deles mellem ægtefæller og samboende
 • Fradraget bliver justeret i forhold til, hvor mange måneder man er på folkepension i det kalenderår, hvor man går på pension. Hvis man f.eks. er på folkepension i 3 måneder, er fradraget (kr. 60.000 / 12 måneder * 3 måneder =) kr. 15.000.

Som udgangspunkt gælder følgende årlige grænsebeløb:

For enlige gælder det, at man får:

 • 100 i tillægsprocent, hvis indtægt er under kr. 20.500 (dvs. 80.500, hvis man har en arbejdsindtægt på kr. 60.000)
 • 0 i tillægsprocent, hvis indtægt er over kr. 71.200 (dvs. 131.200, hvis man har en arbejdsindtægt på kr. 60.000)
 • Tillægsprocent falder med 1, for hver tjente kr. 507 over kr. 20.500 (dvs. 80.500, hvis man har en arbejdsindtægt på kr. 60.000)

For par/samboende gælder det, at man får:

 • 100 i tillægsprocent, hvis indtægt er under 40.600 (dvs. 140.600, hvis begge har en arbejdsindtægt på kr. 60.000)
 • 0 i tillægsprocent, hvis indtægt er over kr. 142.800 (dvs. 260.600, hvis begge har en arbejdsindtægt på kr. 60.000)
 • Tillægsprocent falder med 1, for hver tjente kr. 1.022 over kr. 40.600 (dvs. 140.600, hvis begge har en arbejdsindtægt på kr. 60.000)

Bemærk:

 • Udbetaling Danmark benytter oplysninger fra SKAT til udregning af tillægsprocenten.
 • Ægtefælle eller samlevers indtægter indgå i beregningen.
 • Man kan i øvrigt ikke få helbredstillæg, hvis man har en formue, selvom man har en tillægsprocent på 100.
 • Det er vigtigt, at man retter sin selvangivelse, hvis der sker ændringer i sin formue eller indtægter, i forhold til sin sidste årsopgørelse. Man kan indberette sin:
 • Modtager man brøkpension, nedsættes ydelsen i forhold til antallet af bopælsår. Er den supplerende pensionsydelse mindre end 200 kroner, udbetales den dog ikke.

Ved opgørelsen af likvid formue indgår:

 • Indestående i pengeinstitutter m.v., f.eks. nedsparringslån og kassekredit med pant i fast ejendom
 • Kursværdien af obligationer i depot
 • Kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier
 • Kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • Kontant beholdning
 • Pantebreve i depot
 • Andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

I likvid formue indgår ikke:

 • Friværdi i fast ejendom
 • Almindelig kassekredit, som ikke har sikkerhed i fast ejendom
 • Bil
 • Ting du ejer, f.eks. en samling eller et værdifuldt arvestykke

Eksempler

Tillægsprocenten er afgørende

Ældrecheckens størrelse udregnes på baggrund af personens tillægsprocent. Se nedenfor, eksempler på udregning:

 • Tillægsprocent er 25:  Ældrecheck er kr. 4.300
 • Tillægsprocent er 50:  Ældrecheck er kr. 8.600
 • Tillægsprocent er 75:  Ældrecheck er kr. 12.900
 • Tillægsprocent er 100: Ældrecheck er kr. 17.200

Eksempel – Enlig Folkepensionist

Indtægter ud over folkepensionen:

 • ATP: kr. 10.000
 • Renteindtægt: kr. 1.000
 • Ratepension: kr. 14.500
 • I alt: kr. 25.500

Beregning af Tillægsprocent:

 • Indtægter (ud over pension): kr. 25.500
 • Fradragsbeløb som enlig: kr. 20.500 (per år)
 • Beregnet indtægt: 5.000

Tillægsprocent: 100 – (5.000 / 507 ) = 90,2 => 90% (*)
Ældrecheck: 17.200 * 90% = 15.480

Eksempel – Gift / Samlevende Folkepensionist

Indtægter ud over folkepensionen:

 • ATP: kr. 10.000
 • Renteindtægt: kr. 1.000
 • Ratepension: kr. 14.500
 • Ægtefælles ATP: 10.000
 • Ægtefælles ratepension: 10.000
 • I alt: kr. 45.500

Beregning af Tillægsprocent:

 • Indtægter (ud over pension): kr. 45.500
 • Fradragsbeløb for Gifte/samlevende: kr. 40.600 (per år)
 • Beregnet indtægt: 4.900

Tillægsprocent: 100 – (4.900 / 1.022 ) = 95,2 => 95% (**)
Ældrecheck: kr. 17.200 * 95% = kr. 16.340

Eksempel – Enlig, Arbejdende Folkepensionist

De første 60.000 af en arbejdsindkomst tæller ikke med, ved beregning af tillægsprocent.

Indtægter ud over folkepensionen:

 • Arbejdsindtægt: kr. 60.000
 • ATP: kr. 10.000
 • Renteindtægt: kr. 1.000
 • Ratepension: kr. 14.500
 • I alt: kr. 85.500

Beregning af Tillægsprocent:

 • Indtægter (ud over pension): kr. 85.500
 • Fradragsbeløb for arbejdsindtægt: kr. 60.000
 • Fradragsbeløb som enlig: kr. 20.500 (per år)
 • Beregnet indtægt: 5.000

Tillægsprocent: 100 – (5.000 / 507 ) = 90,2 => 90% (*)
Ældrecheck: 17.200 * 90% = 15.480

*) Tillægsprocenten for enlige falder med 1% for hver gang indtægten overstiger fradragsbeløbet med kr. 507.
**) Tillægsprocenten for gifte/samlevende falder med 1% for hver gang indtægten overstiger fradragsbeløbet med kr. 1.022.

Seneste kommentarer

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  Back To Top