skip to Main Content

Grundbeløb

Photo by LEMUR on Unsplash, folkepension, grundbeløb

Hvad er Grundbeløb?

Folkepensionens grundbeløb er en del af den danske folkepension. Grundbeløbet er ens for alle, medmindre man har en indtægt på kr. 322.500 ved siden af. Langt de fleste folkepensionister får det fulde grundbeløb.

Vær opmærksom på:

 • Nævnte beløb i denne artikel er for 2018
 • Medmindre man er førtidspensionist skal man selv søge folkepension, når man når folkepensionsalderen. Folkepensionen udbetales ikke automatisk, og man får ikke en påmindelse om at søge den
 • Der skal betales skat af grundbeløbet
trusthansen grundbeløb Photo by Jonathan Brinkhorst on Unsplash

Statistik

Ved Danmarks Statistik benyttes variablen “GRUNDBELOEB“ om grundbeløbet. Der er dog ikke fundet specifik statistik.

Danmarks Statistik har et helt afsnit om sociale pensioner, men intet specifikt omkring tillægsprocenten.

Jura

Bestemmelser om tillægsprocenten er beskrevet i “Lov om social pension”, under punkt §3, §3a, §12 §15, §27 §29, §31, §32a, §49, §49b & §69.

Du kan finde “Lov om social pension” ved f.eks. retsinformation.dk eller socialjura.dk.

Om Grundbeløbet

Alle pensionister, som ikke tjener over 565.800 (2018) kan modtage grundbeløbet i folkepensionen. De fleste, som ikke har arbejde ved siden af folkepensionen kan modtage fuldt grundbeløb.

Det er en forudsætning at man har boet i Danmark i mindst 10 år, hvoraf de sidste 5 år er op til pensionsalderen, men man behøver ikke være dansk statsborger. Der gælder særlige regler for flygtninge, som ikke er beskrevet i denne artikel.

Se reglerne om man er berettiget til folkepension her.

Sådan bliver grundbeløbet udregnet

Folkepension er overordnet set afhængig af indkomst. Har man andre pensioner, som giver en høj indkomst, så har man mindre i overordnet folkepension, end en person der ikke har anden indkomst. Grundbeløbet er dog ens for alle, som ikke har en høj indtægt.

Man ansøger om folkepension, via borger.dk. Hvis man ikke er har en computer, kan man søge om folkepension i Borgerservice.

Grundbeløbet for folkepension i 2018 er  årligt kr. 74.844 kr., dvs. kr. 6.237 pr. md.

Beløbet er det samme for enlige og gifte/samboende.

Bemærk:

 • Folkepensionen/grundbeløbet udbetales bagud og er til rådighed den sidste bankdag i måneden
 • Personer, der modtager forudbetalt løn eller forudbetalt offentlig forsørgelsesydelse, kan få udbetalt en måneds ekstra pension ved overgang til folkepension
 • Firmapensioner, private pensioner og kapitalindkomst (f.eks. renteindtægt) og kursgevinster, har ingen betydning for beregning af grundbeløbet
 • Man må tjene op til 10.400 kr. skattefrit årligt ved siden af folkepensionen, ved f.eks. at udføre opgaver i hjemmet hos private såsom havearbejde og rengøring mv. Reglen gælder ikke lønansættelse i en virksomhed
 • Ved indtægter (fx. lønindtægter, overskud af egen virksomhed eller lejeindtægter) over kr. 322.500 (2018, efter AM-bidrag og evt. indbetaling til pensionsordning gennem arbejdsgiver), formindskes grundbeløbet, og ved kr. 565.800 forsvinder grundbeløbet helt. Det kan i sådanne tilfælde tilrådes at udskyde sin pension, også kaldet opsat pension. Den nedre grænseværdi (på kr. 322.500) kaldes også for fradragsbeløbet.
  • Grundbeløbet nedsættes med 30% af den del af indkomsten, der overstiger fradragsbeløbet (gælder både gifte, samlevende og enlige).
 • Udbetaling Danmark benytter oplysninger fra SKAT til beregning
 • Det er vigtigt, at man retter sin selvangivelse, hvis der sker ændringer i sin formue eller indtægter, i forhold til sin sidste årsopgørelse. Man kan indberette sin:

Eksempler

Bemærk, at nedenstående eksempler kun vedrører grundbeløbet. Hvis du vil se eksempler med samlet overblik over alle pensionsydelser, finder du dem her.

Eksempel – Enlig Folkepensionist, uden arbejde

Indtægter ud over folkepensionen (årligt):

 • ATP: kr. 10.000
 • Renteindtægt: kr. 1.000
 • Ratepension: kr. 14.500
 • I alt: kr. 25.500

Beregning:

 • Indtægter (ud over pension): kr. 25.500 (disse indtægter tæller ikke med i udregningen af grundbeløbet)
 • Der udbetales fuldt grundbeløb: kr.74.844 pr. år

Eksempel – Gift / Samlevende Folkepensionist

Indtægter ud over folkepensionen:

 • ATP: kr. 10.000
 • Renteindtægt: kr. 1.000
 • Ratepension: kr. 14.500
 • Ægtefælles ATP: 10.000
 • Ægtefælles ratepension: 10.000
 • I alt: kr. 45.500

Beregning:

 • Indtægter (ud over pension): kr. 45.500 (disse indtægter tæller ikke med i udregningen af grundbeløbet)
 • Der udbetales fuldt grundbeløb: kr.74.844 pr. år

Eksempel – Enlig, Arbejdende Folkepensionist

– Indkomst under kr. 60.000

De første 60.000 af en arbejdsindkomst tæller ikke med

Indtægter ud over folkepensionen:

 • Arbejdsindtægt (fratrukket AM-bidrag): kr. 80.000
 • ATP: kr. 10.000
 • Renteindtægt: kr. 1.000
 • Ratepension: kr. 14.500
 • I alt: kr. 105.500

Beregning:

 • Indtægter (ud over pension): kr. 105.500
  • Pensioner tæller ikke med i udregningen af grundbeløbet
  • Arbejdsindtægt er under kr. 322.500, som er grænsen for hvornår grundbeløbet formindskes
 • Der udbetales fuldt grundbeløb: kr.74.844 pr. år

Eksempel – Enlig, Arbejdende Folkepensionist

 

Indtægter ud over folkepensionen:

 • Arbejdsindtægt (fratrukket AM-bidrag): kr. 400.000
 • ATP: kr. 10.000
 • Renteindtægt: kr. 1.000
 • Ratepension: kr. 14.500

Beregning:

 • Indtægter (private pensioner, kapitalindtægt og ATP): 25.500. Disse indtægter tæller ikke med i udregningen af grundbeløbet
 • I alt, arbejdsindtægt: 400.000 (man kan ikke fratrække bundfradraget)
 • De 400.000 overstiger grænseværdien for nedsættelse af grundbeløbet på kr. 322.500 med kr. 77.500
 • Der udbetales nedsat grundbeløb: kr.74.844 pr. år minus kr. 23.250 (30% af 77.500) = kr. 51.594 pr. år eller kr. 4.299,50 pr. md.

Seneste kommentarer

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  Back To Top