skip to Main Content

Ældrecheck

Ældrecheck Status

 • Gift med pensionist
 • Gift med ikke-pensionist
 • Samlevende
 • Enlige

Hvad er Ældrecheck?

Ældrecheck er et årligt engangsbeløb til personer, som er berettiget til folkepension, som har en lav indtægt (under  kr. 71.200 for enlige og kr. 142.800 for par) og, som har en formue på højest kr. 86.000 i likvide midler.
Satsen for ældrechecken er i 2018 på maks. kr. 17.200 (før skat).

Ældrechecken kaldes også for den supplerende pensionsydelse.

Vær opmærksom på:

 • Nævnte beløb i denne artikel er for 2018
 • Ældrecheckens størrelse er afhæng af den tildelte tillægsprocent
 • At indtægter inkluderer fx ATP, renteindtægter og ratepension. Samlevendes / ægtefælles indtægter skal medregnes
 • At formue også inkluderer samlevendes / ægtefælles formue
 • At den likvide formue for et par, er det samme som for en person, der bor alene
 • At er man et par som opfylder betingelserne, kan man begge få en ældrecheck

Ældrecheck M/K

 • Kvinder
 • Mænd

Statistik

I 2015 udbetaltes der iflg. Danmarks Statistik kr.  3.502.892.000, dvs. 3,5 mia. i pensionstillæg til 452.059 personer i 2015 . Udbetalingerne er fordelt på 39% til 144.849 mænd og  61% til 307.210 kvinder:

 • 31% var gift med en pensionist
 • 2% var gift med en ikke-pensionist
 • 2% var samlevende
 • 65% var enlige

Danmarks Statistik har et helt afsnit om sociale pensioner.

Pensionstillæg beskrives her, og data indgår i Statistikbank-tabellerne:

Jura

Bestemmelser om ældrechecken er beskrevet i “Lov om social pension”, under punkt §14a stk. 5, §29 stk. 9, §39 stk. 7, §49 stk 6, §49a stk. 2, §49b, §59a, §72 .

Du kan finde “Lov om social pension” ved f.eks. retsinformation.dk eller socialjura.dk.

Om Ældrechecken

Ældrechecken udbetales af Udbetaling Danmark, den sidste hverdag i januar, sammen med folkepensionen.

Er man berettiget til ældrecheck, skal man være fyldt folk 65 år inden 1. januar, hvis man skal have den udbetalt samme år.

Ældrechecken er skattepligtig men indgår ikke beregningen af boligydelse, helbredstillæg, varmetillæg eller pensionstillæg.

Hvis man bor i Danmark finder udbetalingen finder sted helt automatisk, hvis man skønnes til at opfylde betingelserne.

 • Hvis man ikke før har været berettiget og den økonomiske situation har ændret sig, så har man mulighed for at søge efterbetaling
 • Er man bosat i Norden, EU, Lichtenstein eller Schweiz, skal man også selv søge ældrechecken
 • Er man bosat andet sted i verden, skal man søge lokalt. Se også beskrivelse fra borger.dk om “Tillæg til folke- og førtidspension i udlandet

Ansøgningsblanket kan findes på www.borger.dk

Har man ikke modtaget en forventet ældrecheck, skal man kontakte Udbetaling Danmark. Ældrechecken efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden august måned modtager nye oplysninger fra pensionisten om, at formuen pr. 1. januar ikke oversteg formuegrænsen, og man i øvrigt opfylder betingelserne.

Beløbet, reduceres, hvis man har indtægt udover folkepensionen.

Skæringsdato for udregning af en persons (og ægtefælles) formue er 1. januar.

Sådan bliver ældrechecken udregnet

Ældrechecken følger den enkeltes tillægsprocent, som står på pensionsmeddelelsen. Dvs. at ældrechecken formindskes ift. tillægsprocenten. Har men an tillægsprocent på 25% får man således kun 25% af ældrechecken udbetalt.

Udbetaling Danmark benytter oplysninger fra SKAT til udregning af ældrechecken.

Det er derfor vigtigt, at man retter sin selvangivelse, hvis der sker ændringer i sin formue eller indtægter, i forhold til sin sidste årsopgørelse.
Man kan indberette sin:

Som nævnt skal man huske, at ægtefælle eller samlevers indtægter og formue, indgår i beregningen.

Modtager man brøkpension, nedsættes ydelsen i forhold til antallet af bopælsår. Er den supplerende pensionsydelse mindre end 200 kroner, udbetales den dog ikke.

Ved opgørelsen af likvid formue indgår

 • Indestående i pengeinstitutter m.v., f.eks nedsparingslån og kassekredit med pant i fastejendom
 • Kursværdien af obligationer i depot
 • Kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier
 • Kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • Kontant beholdning
 • Pantebreve i depot
 • Andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

I likvid formue indgår ikke:

 • Friværdi i fast ejendom
 • Almindelig kassekredit, som ikke har sikkerhed i fast ejendom
 • Bil
 • Ting du ejer, f.eks. en samling eller et værdifuldt arvestykke

Eksempler

Tillægsprocenten er afgørende

Ældrecheckens størrelse udregnes på baggrund af personens tillægsprocent. Se nedenfor, eksempler på udregning:

 • Tillægsprocent er 25:  Ældrecheck er kr. 4.300
 • Tillægsprocent er 50:  Ældrecheck er kr. 8.600
 • Tillægsprocent er 75:  Ældrecheck er kr. 12.900
 • Tillægsprocent er 100: Ældrecheck er kr. 17.200

Eksempel – Enlig Folkepensionist

Indtægter ud over folkepensionen:

 • ATP: kr. 10.000
 • Renteindtægt: kr. 1.000
 • Ratepension: kr. 14.500
 • I alt: kr. 25.500

Beregning af Tillægsprocent:

 • Indtægter (ud over pension): kr. 25.500
 • Fradragsbeløb som enlig: kr. 20.500 (per år)
 • Beregnet indtægt: 5.000

Tillægsprocent: 100 – (5.000 / 507 ) = 90,2 => 90% (*)
Ældrecheck: 17.200 * 90% = 15.480

Eksempel – Gift / Samlevende Folkepensionist

Indtægter ud over folkepensionen:

 • ATP: kr. 10.000
 • Renteindtægt: kr. 1.000
 • Ratepension: kr. 14.500
 • Ægtefælles ATP: 10.000
 • Ægtefælles ratepension: 10.000
 • I alt: kr. 45.500

Beregning af Tillægsprocent:

 • Indtægter (ud over pension): kr. 45.500
 • Fradragsbeløb for Gifte/samlevende: kr. 40.600 (per år)
 • Beregnet indtægt: 4.900

Tillægsprocent: 100 – (4.900 / 1.022 ) = 95,2 => 95% (**)
Ældrecheck: kr. 17.200 * 95% = kr. 16.340

Eksempel – Enlig, Arbejdende Folkepensionist

De første 60.000 af en arbejdsindkomst tæller ikke med, ved beregning af tillægsprocent.

Indtægter ud over folkepensionen:

 • Arbejdsindtægt: kr. 60.000
 • ATP: kr. 10.000
 • Renteindtægt: kr. 1.000
 • Ratepension: kr. 14.500
 • I alt: kr. 85.500

Beregning af Tillægsprocent:

 • Indtægter (ud over pension): kr. 85.500
 • Fradragsbeløb for arbejdsindtægt: kr. 60.000
 • Fradragsbeløb som enlig: kr. 20.500 (per år)
 • Beregnet indtægt: 5.000

Tillægsprocent: 100 – (5.000 / 507 ) = 90,2 => 90% (*)
Ældrecheck: 17.200 * 90% = 15.480

*) Tillægsprocenten for enlige falder med 1% for hver gang indtægten overstiger fradragsbeløbet med kr. 507.
**) Tillægsprocenten for gifte/samlevende falder med 1% for hver gang indtægten overstiger fradragsbeløbet med kr. 1.022.

Seneste kommentarer

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

  Back To Top